1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

 

Destek Miktarı Üst Sınırı : Küçük ölçekli projeler  500.000 TL
  Orta ölçekli projeler 500.001 TL – 1.000.000 TL
  Büyük ölçekli projeler 1.000.001 TL – 2.500.000 TL
     
Destek Oranı : %100  
     
Destek Süresi : Küçük ölçekli projeler  24 ay
  Orta ve büyük ölçekli projeler 36 ay
     
Başvuru Tarihleri : Çağrı ile belirlenmektedir  (Çağrılar)

 

 

 

 

 

 


Bu sayfa bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, her hangi bir uyuşmazlık durumunda TÜBİTAK sayfasında yazan bilgiler geçerli olacaktır.

Bu bilgilerden dolayı doğa bilecek yanlışlıklardan Atılım Üniversitesi ARGEDA TTO sorumlu tutulamaz.