1501 - Sanayi Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı

Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur.

Desteklenen gider kalemleri; a)Personel giderleri, b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri, c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, d) Malzeme ve sarf giderleri, e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

 

Destek Miktarı Üst Sınırı : 18.750.000 TL[1]
   
Destek Oranı : %40 (Temel destek oranı), %60 (Toplam destek oranı)
   
Destek Süresi : 36 AY
   
Başvuru Tarihleri Başvurular sürekli açıktır

 

 

 

 

 

 


[1] Bu programa başvuruda bulunulacak projenin bütçesinin 18.750.000.- TL’yi geçmesi halinde, proje başvurusuna ilişkin değerlendirme süreçleri Bilim Kurulu’nun onay vermesi koşuluyla başlatılır. Bilim Kurulu gerek duyduğu durumlarda, başvuru yapan firmayı sunuma davet ederek, kuruluş yetkilisinin ve proje yürütücüsünün sunuş yapmasını isteyebilir. 


Bu sayfa bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, her hangi bir uyuşmazlık durumunda TÜBİTAK sayfasında yazan bilgiler geçerli olacaktır.

Bu bilgilerden dolayı doğa bilecek yanlışlıklardan Atılım Üniversitesi ARGEDA TTO sorumlu tutulamaz.