1505 - Üniversite Sanayi İş Birliği Destek Programı

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin,  Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda,  ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma merkez ve enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,  iyileştirilmesi,  ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin,  yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

 

Destek Miktarı Üst Sınırı : 1.000.000 TL
   
Destek Oranı : Müşteri kuruluş KOBİ ise %75
   Müşteri kuruluş büyük ölçekli ise %60
   
Destek Süresi :   24 AY
   
Başvuru Tarihleri :      Başvurular sürekli açıktır

 

 

 

 

 

 


Bu sayfa bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, her hangi bir uyuşmazlık durumunda TÜBİTAK sayfasında yazan bilgiler geçerli olacaktır.

Bu bilgilerden dolayı doğa bilecek yanlışlıklardan Atılım Üniversitesi ARGEDA TTO sorumlu tutulamaz.