2011-2012 LAP Şenlikleri

Atılım Üniversitesi  ARGEDA Koordinatörlüğü tarafından organize edilmekte olan LAP Şenlik ve Poster Sergisi 17-18 Mayıs 2012 tarihlerinde öğrencilerimizin ve mensuplarımızın geniş katılımı ile gerçekleşmiştir.

Şenlik kapsamında LAP Projelerinde yer alan öğrenciler hazırladıkları posterleri sergilemiş ve araştırma çıktılarının tanıtımını yaptarak ilgi ve beğeni ile izlenmiştir..

2011-2012 Akademik Yılında 215  öğrenci araştırmacı olarak projelerde yer alırken 37 öğretim elemanı proje danışmanı/eş danışmanı olarak projeleri yürütmüştür.

Ziyaretcilerin beğeni ve ilgisinin yoğun olduğu projeler konularıyla,  posterleriyle, öğrencilerin başarılı tanıtımı ile çalışmaların ne denli değerli ve başarılı olduğunu yansıtmıştır.

Poster sergileme ve sunumları değerlendiren akademik Jüri tarafından yapılan puanlama sonucu dereceye giren LAP projeleri bellirlenerek düzenlenen törende ilan edilmiştir. Dereceye giren projelerimizi başarılarından ve yarattıkları farklılıktan dolayı kutluyoruz.

LAP Şenlik Görüntüleri

 

Proje Posterleri

 

Poster A-01 MECE 407, 408  Lisans Araştırma Projeleri I,II-Uçan Robotlar, Rehber Robot

Poster C-01 Türkiye'de Siyasal Partiler: Temel Özellikler, Dönemler ve Karşılaştırmalar 1946-1983

Poster C-02 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu: Hukuki Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Poster C-03 Elektromanyetik Şişirme: Sac Malzemeler Üzerinde Elektromanyetik Alan Kullanılarak Şekillendirme Uygulaması

Poster C-04 Konutun Sosyo-Ekonomik İşlevi: TOKİ Konutlarının Analizi

Poster C-05 Rübik Küpün Matematiği ve Çözüm Algoritması 

Poster C-06 Görüntü İşleme Teknikleriyle Metal Malzeme Çekme Geriniminin Hesaplanması

Poster C-07 Uzaktan Erişilebilir Laboratuvarlar İçin Deney Arayüzü Tasarımı

Poster C-08 Yakıt Hücresi Tepkimelerinin MATLAB Ortamında Yazılımı: (Yakıt Hücresi Katalitik ve Diğer Aktif Malzeme Reaksiyonlarının Monte Carlo Yöntemiyle Hesaplanması ) 

Poster C-09 İnternet Ağında SSL Tabanlı Güvenli WEB Hizmetlerinde Sayısal Sertifika Kullanımı Taraması

Poster C-10 Atılım Üniversitesi Savunma Teknolojileri İlgi ve Yetenek Envanteri Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

Poster C-11 El ve Vucut Hareketleriyle Öğrenme: Geleceğin Öğrenme Ortamları

Poster C-12 Türkiye Turizm Sektöründe Müze Turizminin Değerlendirilmesi

Poster C-13 Karar Destek Sistemi olarak İş Zekasının Organizasyonlarda Kullanımı: Ankara Kamu- Özel Uygulamaları

Poster TOFAS Artırımlı Sac Şekilendirme İşlemlerinin Deneysel Analizi TÜBİTAK TEYDEB Destekli TOFAŞ  tarafından yürütülen AR-GE Projesi