Atılım Üniversitesi Destek Programları

BAŞLANGIÇ ARAŞTIRMA DESTEĞİ (BAD) PROGRAMI 

Atılım Üniversitesi’nin stratejik planına uygun olarak, Üniversite'deki araştırma ortamını geliştirmek, özellikle kariyerinin başında olan doktoralı öğretim elemanlarına bir araştırma altyapısı için başlangıç desteği vermek amacı ile 2017-2018 Başlangıç Araştırma Desteği Programı başvuru çağrısı açılmıştır.  Başvuru ve proje destek süreçleri Atılım Üniversitesi Araştırma ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO tarafından yönetilecektir. 2017-2018 akademik yılı için ilk grupta 01 Kasım 2017 tarihine kadar başvuran projeler değerlendirilecektir, daha sonra program bütçesinde yeteri kadar kaynak kaldığı sürece çağrı akademik yıl boyu açık kalacaktır.

 

YENİLİKÇİ FİKİR VE ÜRÜNLERİ DESTEKLEME (YFÜD) PROGRAMI
 
Atılım Üniversitesi’nin stratejik planına uygun olarak, Üniversite'deki girişimcilik ve yaratıcılık ortamını geliştirmek amacıyla Atılım Üniversitesi akademik personeli, mezunları ve öğrencilerinin proje fikirlerini ve ürünlerini desteklemek ve ticari değere dönüştürmeleri sürecinde onlara yatırımcı şirket Atılım İnovatif A.Ş. kanalıyla sermaye desteği, ARGEDA-TTO kanalıyla danışmanlık ve mentörlük gibi hizmetler sunmak üzere 2017-2018 Akademik Yılı Yenilikçi Fikir ve Ürünleri Destekleme (YFÜD) Programı başvuru çağrısı açılmıştır.
 
2017-2018 için 1 Kasım 2017 tarihine kadar başvuran projeler değerlendirilecektir.  Daha sonra program bütçesinde yeteri kadar kaynak kaldığı sürece çağrı 2017-2018 akademik yıl boyu açık kalacaktır.  Başvuru ve proje destek süreçleri Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO tarafından yönetilecektir.

 

LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ PROGRAMI (LAP)

Lisan Araştırma Projeleri (LAP) programı Atılım Üniversitesinin stratejik planına ve araştırma üniversitesi olma vizyonuna uygun olarak, üniversitede disiplinlerarası ve çok disiplinli araştırma düzeyini yükseltmek, yaygın bir lisans araştırma kültürü yaratmak, araştırma projelerinde takım çalışmalarını desteklemek, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek amacıyla 2010-2011 akademik yılında geliştirilmiştir. LAP programı, Atılım Üniversitesi’nin araştırma yapmak isteyen öğretim elemanları ve lisans öğrencilerine sağlanan bir destek programıdır. Programa birden fazla disiplini gerektiren araştırma konularında iki veya daha fazla lisans öğrencisinden oluşan araştırma takımlarına danışmanlık etmek isteyen tüm öğretim elemanları ve araştırmacılar başvurabilirler.

Programın özellikleri aşağıda özetlendiği gibidir:

•    Programa öğretim elemanları ve öğrenciler başvurabilmektedirler.

•    Araştırma proje teklifleri öğrencilere duyurulmak üzere öğretim elemanları tarafından önceden hazırlanarak, kabul edilen projeler üniversite web sayfasında başvuru için öğrencilere duyurulmaktadır.

•    Öğrenciler tarafından takım halinde geliştirilen proje teklifleri de bir veya birden fazla öğretim elemanının danışmanlığında ortak olarak sunulabilmektedir.

•    Araştırma çalışmaları akademik yıl sonundan önce tamamlanmaktadır.

•  Araştırma takımları öğretim elemanlarından oluşan bir asıl ve gerekirse bir veya birden fazla eş-danışman tarafından yürütülmektedir.

•    Lisans üstü öğrenciler de eş-danışman olarak görev alabilmektedir.

•    Disiplinlerarası işbirliği tercih nedenidir.

•    Öğrencilerin akademik yıl içerisinde en az 100 saat araştırma projesinde çalışmaları beklenmektedir.

•    Programı başarıyla bitiren öğrencilere bir lisans araştırma sertifikası verilmektedir.

•    Her takımda çalışacak öğrenci sayısı danışman sayısından en az iki misli daha fazla olması istenmektedir.

•    LAP-B ve LAP-C programlarına ortalaması 2.50 veya daha yüksek olan ve en az ikinci sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilmektedirler. Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri asıl takım danışmanlarının onayı ile kurulan takımlarda gönüllü olarak çalışabilecektir.

 

LAP projelerinin bitiminde aşağıdaki faaliyetlerden en az birinin yerine getirilmesi beklenmektedir.

•   Proje bitiminde ortak bir rapor hazırlanması,

•   Çalışanlar arasında zengin bir takım ve araştırma ruhunun yerleşmesi,

•   Üniversite içinde veya dışında düzenlenecek olan konferanslarda öğrenciler tarafından sözlü sunum veya posterler verilmesi,

•   Makaleler yayınlanması

LAP projelerinin bitiminde; Üniversite içinde veya dışında düzenlenecek olan konferanslarda öğrenciler tarafından sözlü sunum yapılması veya posterler sergilenmesi, konuyla ilgili makale, sunum ve/veya yayın yapılması, proje danışmanlarının önderliğinde öğrenci takımları tarafından hazırlanacak posterler akademik yıl sonunda düzenlenecek olan “LAP Şenliği”nde sergilenmesi beklenmektedir.

2017-2018 Akademik yıl için programa son başvuru tarihi 13 Ekim 2017'dir.