ATÜ'de Ar-Ge

Atılım Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Atılım Üniversitesi tarafından fonlanan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

Yıl Proje Adı Fakülte
/Birim
Bölüm Yürütücü Ünvanı Proje Yürütücüsü Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
2014 Yeni Nano Boyutlu Hibrit Bileşiklerinin Tasarımı, Sentezi ve Özelliklerinin Araştırılması Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Prof. Dr. Atilla Cihaner 01.04.2014 31.03.2016
2014 Hidrojen Üretiminde Formik Asidin Dehidrojenlenmesini Katalizleyecek Manyetik Özelliğe Sahip Nanokatalizörlerin Hazırlanması, Tanımlanması Ve Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya 01.04.2014 31.03.2016
2014 Luminesans Ve Elektroaktif Yeni Bir Molekülün Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Yrd. Doç. Dr. Seha Tirkeş 01.04.2014 31.03.2016
2014 Kristalli Katıların Malzeme Nokta Metodu İle Çok Ölçekli Modellemesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Özgür Aslan 01.04.2014 31.03.2016
2014 Benliğin Farklı Yönleri İçin Değer Önceliklerindeki Değişimin İncelenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Öğr. Gör. Dr. Kürşad Demirutku  01.04.2014 31.05.2015
Öğr. Gör. İrem Metin Orta
2014 Kendi Kendini Temizleyen Yüzeyler: Su Sevmeyen Yüzeyler İçin Yeni Bir Yaklaşım Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Doç. Dr. Atilla Cihaner 01.04.2014 31.05.2015
Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya
2014 Pnömatik Doğrusal Eyleyicili Kapı Kontrol Sistemi İncelemesi ve Tasarımı Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Öğr. Gör. H. Orhan Yıldıran 01.04.2014 01.04.2014
2013 Yeni Bimetalik Antitümör İlaçlarının DNA ile Etkileşimlerinin Elektrokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Doç. Dr. Şeniz Özalp Yaman 01.07.2013 01.07.2015
2013 C-BN Kaplama Uygulanarak Kesici Takım ve Kalıpların Veriminin Arttırılması Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği  Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu 01.03.2013 01.10.2015
2013 Elektromanyetik Şişirme İşleminde Bobin Tasarımı Ve Şişirme İşleminin Sayısal Ve Deneysel Analizi Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği  Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu 01.03.2013 01.04.2015
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. Elif Aydın
2013 RFID ve WI-FI Modem Uygulamaları için Yama Antenlerinin Tasarım Optimizasyon ve Ölçümü Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. Elif Aydın 01.03.2013 01.03.2014
2013 Sac Şekillendirme İşleminde Sürtünmenin İncelenmesi Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği  Yrd. Doç. Dr. İzzet Özdemir  01.03.2013 01.03.2015
2013 Sac Şekillendirme İşleminde Sürtünmenin İncelenmesi Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği  Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu
2013 FPGA Kullanarak Yazılım Tanımlı Radyo Tasarımı ve OFDM Sisteminin Gerçekleştirilmesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. A. Çağrı Yapıcı 01.03.2013 01.03.2015
2013 Heterojen Sınıflarda Eğitim Yöntemleri-İşbirlikçi Problem Çözme Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. Ali Kara 01.03.2013 01.03.2015
Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu
2013 Atılım Üniversitesi'nin Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Bir Yeşil Kampus Olabilirliğinin Değerlendirilmesi İşletme Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yrd. Doç. Dr. Gül Güneş 01.03.2013 01.10.2015
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin 
2013 Kordiyerit Seramik Altlıkların Geliştirilmesi ve Üretimi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Jongee Park 01.03.2013 01.03.2015
2012 Bilişsel Robotik Araştırmalarına Yönelik İki Bacaklı Yürüyen PlatformTasarımı, Üretimi ve Denetimi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Bülent İrfanoğlu 01.01.2012 01.01.2014
Yrd. Doç. Dr. Kutluk Bilge Arıkan
2012 Kontrollü İlaç Salımı İçin Aljinat Nanotaşıyıcı Sistemler: In Vitro Etkilerinin İncelenmesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Yrd. Doç. Dr. Belgin İşgör 01.02.2012 01.02.2014
2012 Hareketli Nesne Koordinatlarının Tek Kamera İle Tespiti Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Atilla Bostan 01.01.2012 01.11.2013
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Şengül
2012 Hangi (Baş)Kent? Bir Kültürel Gösterge Olarak Ankara  Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. Dr. Evrim Doğan 15.01.2012 15.01.2013
Prof. Dr. Oya Batum Menteşe
2012 Kübik Boron Nitrür Kaplı 316 L Çeliklerinin Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi, Ankara Üniv. Mikrobiyoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. C. Merih Şengönül 01.02.2012 01.08.2013
Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu
2012 Yük Konteynırlarından Sağlık Ünitesi Projesi: Modelleme ve Uygulama Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Mimarlık Yrd. Doç. Dr. Emel Akın 01.01.2012 01.01.2013
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Prof. Dr. Ayhan Albostan
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Seda Yeşilmen
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ekin Bingöl
2011 İşlenebilir Yeni Bir Elektrokromik Polimer Sinifina Giriş: Poli (3,4-Propilen Dioksiselenofen) Ler Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Doç. Dr. Atilla Cihaner 01.01.2011 01.01.2012
2011 Dye-Sentezli Solar Pillerin Nano Boyutlu Tio2 Tozları İle Üretimi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Jongee Park 01.01.2011 01.01.2012
2011 Kentsel Dönüşüme Karşi Yurttaş Tepkisi Dinamiklerinin Karşilaştirmali Analizi İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin  01.01.2011 01.01.2012
Yrd. Doç. Dr. Hayriye Özen
2011 Katılımcı Yerel Yönetim ve “Yavaş Şehir” Uygulama Gereksinmeleri Çerçevesinde Akyaka Beldesi Örnek Alan Araştırması Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Cumhur Aydın 01.01.2011 01.01.2012
İşletme Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğr. Gör. Şule Tuzlukaya
2011 Metal İyonlarına Duyarlı Fonksiyonel Birim İçeren Yeni Bir Elektroaktif Konjüge Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Dr. Seha Tirkeş 01.01.2011 01.01.2012
2011 Dünya Miras Alanlari İçin Bir Envanter Çerçevesi Geliştirme Projesi İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin  01.01.2011 01.06.2012
İşletme Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yrd. Doç. Dr. Gül Güneş
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Mimarlık Yrd. Doç. Dr. Emel Akın
2011 Kavramsal Robot Tasariminda Davraniş Tabanli Modelleme ve Masaüstü Tasarim Prototip Robot Geliştirilmesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Zuhal Erden 01.01.2011 01.01.2013
2011 Cbn Kaplamaların Kesici Takım ve Kalıplarda Uygulanmasının Araştırılması Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği  Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu 01.01.2011 01.01.2012
2011 Türkiye’Deki Çevreci Protesto Kampanyalarinin Karşilaştirmali Bir Analizi İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Hayriye Özen 01.04.2011 01.04.2012
2011 Biyolojik Yöntem İle Zeminlerin Mühendislik Özelliklerinin İyileştirilmesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ayhan Gürbüz 01.01.2011 01.04.2012
Doç. Dr. Dursun Sarı
2011 Laboratuvar Ve Beton Santrali Ortamında Elde Edilen Yüksek Dayanımlı Betonun Temel Özellikleri Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Halit Cenan Mertol 01.01.2011 01.09.2013
2011 Yüksek Dayanımlı Çelik Malzemelerde Baskı Flanş Bölgesinin Isıtılarak Derin Çekme Sınır Oranının Geliştirilmesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu 01.05.2011 01.11.2012
İmalat Mühendisliği  Yrd. Doç. Dr. Erkan Konca
2011 Betonarme Çerçevelerde Değişik Performans Seviyeleri İçin Titreşime Dayalı Hasar Tespiti Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Burcu Güneş 01.02.2011 01.03.2013
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Güneş
2010 Türk İmalat Sanayiindeki Firmaları ARGE Faaliyetylerinin Verimliliklerine Etkisi İşletme Fakültesi İşletme Öğr. Gör. Elif Dayar 01.03.2010 01.03.2011
2010 Çelik- Beton Kompozit Sistemlerinde Kullanıılacak Alternatif Mekanik Kayma Bağlantısı Elemanlarının Geliştirilmesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Eray Baran 01.06.2010 01.02.2012
2010 Mikro Şekillendirme İçin Kristal Pşastisite Tabanlı Bir Benzeşim Çerçevesinin Geliştirilmesi Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği  Öğr. Gör. İzzet Özdemir 01.09.2010 01.09.2012
2010 Mekanik Bilyalı Öğütmeyle Yüksek Fotokatalitik TİO2 Tozu Üretimi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Jongee Park 01.04.2010 01.04.2011
2010 Kamu Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Bilinirliği, Uygulamaları ve Gerekliliği Üzerine Monografik Bir Çalışma Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği  Yrd. Doç. Dr. Turan Erman Erkan 01.09.2010 01.09.2011
2010 Tedarik Zincirlerinde Esneklik Faktörünün Önemi ve KOBİ'lerde Esneklik Anlayışı Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği  Yrd. Doç. Dr. Turan Erman Erkan 01.04.2010 01.04.2011
2009 Türkiye’de Medya-Siyaset İlişkisinin Elitler Arası İletişim Boyutuyla Değerlendirilmesi? İşletme Fakültesi İşletme Araş. Gör. Özge Ercebe Çamursoy 01.03.2009 01.06.2011
2009 Tedarik Zincirlerinde ERP ve BPR Uygulamalarının Başarısını etkileyen Faktörler Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği  Yrd. Doç. Dr. Turan Erman Erkan 16.03.2009 01.06.2010
2009 Pasif RFID Etiketli Gezgin Robot Seyrüseferi için Hız, Yönelim ve Yer Bulmaya Yönelik Bir Yöntem Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Elif Aydın 01.04.2009 31.03.2011
2009 Türkiye'de Firmaların Araştırma Geliştirme Faaliyetlerini Etkileyen Faktörler İşletme Fakültesi İşletme Öğr. Gör. Elif Dayar 15.04.2009 15.10.2009
2009 Artık Öngerme Halatlarının Betonarme Eğilme Elemanlarında Donatı Olarak Değerlendirilmesi ve İlgili Tasarım Kurallarının Geliştirilmesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Eray Baran 01.11.2009 01.11.2010
2009 Okzim Türevi Ligandlar İçeren Yeni Platin ( II) Komplekslerinin Sentezi, Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve DNA'ya Bağlanma Aktivitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Doç. Dr. Şeniz Özalp Yaman 01.11.2009 01.03.2011
2008 Atılım Üniversitesi Robot Topluluğu Gelişim Sürecinin Hızalndırılması ve Robot Kasabası Alt Yapısının Hazırlanması  Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Bülent İrfanoğlu 01.09.2008  
2008 Güneş Arabası Atılım Solar'ın Tadilatı Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Öğr. Gör. Orhan Yıldıran 15.05.2008  
2008 Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencilerini Akademik Performanslarının Belirleyicileri: Eğitim Dili Bir Belirleyici Olabilir mi? İşletme Fakültesi İktisat Öğr. Gör. Seyit Mümin Cilasun 17.11.2008 17.11.2009
2006 Serbest Dalış Sporcularında Apnea Performansı ve Psikolojik Etmenlerin İncelenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Yrd. Doç. Dr. Neşe Alkan 01.01.2006 28.02.2008
2006 Kükürtten Bağlanan Liganlar İçeren Yeni Platin Mavisi Komplekslerinin Sentezi, Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve Antitümör Etkiler Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Yrd. Doç. Dr. Şeniz Özalp Yaman 01.07.2006 31.06.2008

 

Son Güncelleme Tarihi : 26.06.15