ATÜ'de Ar-Ge

ATÜ'de Ar-Ge

Atılım Üniversitesi, 15 Temmuz 1997 tarihinde Ankara'da Atılım Vakfı tarafından 2547 sayılı kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip olan bir vakıf üniversitesidir.

Vizyonu: Özgün bilimsel çalışmalarda adı olan, nitelikli ve yetkin bireyler yetiştiren, geleceğe iz bırakan bir üniversite olmaktır.

Misyonu: Toplumsal duyarlılık anlayışı içinde; bilimsel bilginin üretimi ve uygulanmasında performansı yüksek alanlar yaratarak, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip nitelikli bireyler yetiştirmek” tir.

Atılım Üniversitesinin misyon ve vizyon cümlelerinden -eğitim konusu dışında- teknoloji bağlamında öne çıkan hususlar şunlardır:

“Özgün bilimsel çalışmalar”,

“Bilimsel bilginin üretimi”,

“Bilimsel bilginin uygulanması”,

“Performansı yüksek alanlar yaratmak”.

“Özgünlük” ve “bilgi üretimi” akademik değerlerimize vurgu yapmaktadır. Üst düzeyde ve uluslararası bir etki için bu koşullar vazgeçilemez niteliklerdir. Ancak bu akademik değerlerin yanında “bilimsel bilginin uygulanması” teknoloji kavramını tanımlamaktadır.

Atılım Üniversitesi için ürettiğimiz bilginin uygulanması üst düzeyde önemlidir ve olmazsa olmaz düzeyde odaklandığımız bir yaklaşımdır. Bu husus dış destekli projeler kadar üniversite içinde desteklenen projelerde de aranmakta, desteklenmekte ve hatta zorunlu bir özellik olarak istenmektedir. Teknolojik alanlarda tercihimiz ise performansı yüksek alanlar olarak tanımlanmıştır. Bu tercih bizi ileri teknoloji alanlarına götürmektedir. Bu alanlar var olan ve kullanılmakta olan alanlar olduğu gibi henüz bilinmeyen, kullanılmayan alanlar da olabilir. Bu husus, misyon cümlemize “performansı yüksek alanlar yaratmak” olarak yansımıştır.