BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP)

Atılım Üniversitesi’nin stratejik planına uygun olarak, Üniversite'deki araştırma ortamını geliştirmek,   disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmaları teşvik etmek ve özellikle kariyerinin başında olan öğretim elemanlarına bir araştırma altyapısı için başlangıç desteği vermek amacı ile 2016-2017 Akademik Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Programı başvuru çağrısı açılmıştır. 

 

 1. BAP KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJE BAŞVURULARI İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 

 1. Projelere doktoralı öğretim elemanları yürütücü olarak başvurabilecektir,
 2. Kariyerinin başlangıcında olan veya daha önce Atılım BAP desteği almamış olan öğretim elemanlarına öncelik verilecektir,
 3. Disiplinler arası veya çok disiplinli araştırmalar tercih nedeni olabilecektir,
 4. Projeler kişisel proje veya takım projesi şeklinde hazırlanabilecektir,
 5. Projeler bilgi/teknoloji/ürün üretme amaçlı olarak tanımlanmış temel veya uygulamalı bir araştırmaya yönelik olacaktır,
 6. Projelerin azami süresi 12 ay olacaktır,
 7. Kabul edilen projeler için 10.000-50.000 TL arasında maddi destek verilebilecektir. 
 8. Proje kapsamında bursiyer araştırmacı çalıştırılabilecektir (*),
 9. Projenin yürütülmesi için proje konusu ile ilgili olmak koşulu ile her türlü makine, teçhizat, cihaz, yazılım, kitap ve makale alımı ile seyahat (ulaşım, konaklama, yemek) harcamaları (**) yapılabilecektir. Konferans, sempozyum, fuar vb. katılım giderleri bütçeden karşılanmayacaktır,
 10. Proje yürütücüleri Üniversitemiz tarafından sağlanacak maddi desteğin yanı sıra, projenin yürütülmesi ve tamamlanması için diğer kurum ve kuruluşlara başvuru yaparak maddi veya ayni olmak üzere karşılıksız maddi destek (hibe) alabilecektir.

 

 1. BAP TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖNCELİK VERİLECEK KRİTERLER ARASINDA:
  1. Fen Bilimleri veya Sosyal Bilimler alanındaki bilimsel çalışma ve araştırmaların yanı sıra, büyüme potansiyeli yüksek önemli kültürel ve sanatsal alanlarda yapılan bilimsel çalışmalar olması, 
  2. Birden fazla disiplin ve yürütücüden oluşan, bölümler ve fakülteler arası ortak çalışmaları kapsayan projeler olması, 
  3. Proje tekliflerinin özgün bir araştırma konusuna ya da özgün bir kültürel veya sanatsal etkinliğe yönelik olması, 
  4.  Projelerin öncelikle “Citation Index” ,ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlama, ya da ulusal/uluslararası kongre, seminer, sergi vb. organizasyonlara konu edilebilme potansiyellerinin yüksek olması beklenmektedir. 
  5. Projelerin, TÜBİTAK, DPT, Avrupa Birliği vb. kurumlardan/organizasyonlardan destek alabilecek veya endüstri destekli proje ya da uluslararası proje olarak sürdürülebilecek nitelikte olması değerlendirilecektir (proje bitiminden sonra bu koşulun gerçekleşmesi için ARGEDA-TTO desteği verilecektir).

 

 1. PROJE TEKLİFLERİNİN KABUL EDİLMESİ HALİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR:

 

Projelerin tamamlanmasından sonraki aşamada aşağıda yazılı hususlardan en az bir tanesi proje kapsamında gerçekleştirilmelidir: 

 

 1. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarının bir uluslararası konferansta sunulması ve/veya ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanması,
 2. Proje konularında en az bir yüksek lisans veya doktora çalışmasına başlanması, 
 3. Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda buluş olması halinde patent başvurusu yapılması, 
 4. Projenin yürütülmesi ve tamamlanması ile birlikte endüstriyel kuruluş ve kurumlar veya TÜBİTAK, DPT, Avrupa Birliği, HORIZON 2020 vb. ulusal ve uluslararası nitelikli kurum/organizasyonlardan proje konusu araştırmayı geliştirmeye yönelik dış destek alınması için girişimlerde bulunulması beklenmektedir.

 

Proje bitiminden sonra bu koşullarının gerçekleşme durumu ARGEDA-TTO tarafından izlenecektir.

 

 1.  PROJE TEKLİF TAKVİMİ

Proje teklifleri en geç 01 Şubat 2017 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar ARGEDA-TTO Koordinatörlüğüne bir kopya basılı ve bir kopya elektronik olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje tekliflerinin sunulması ve değerlendirilmesinde aşağıda verilen takvim uygulanacaktır. 

Proje Teklif Süreç Takvimi

1

01 Şubat 2017 

Proje Çağrılarının Kapanışı, Proje Öneri FormlarınınTeslimi için Son Gün 

2

09 Şubat 2017

ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu Ön Değerlendirmeleri 

3

17 Şubat 2017

BAP Projelerinin Bilimsel Değerlendirmeleri (Kurum içi hakemler)

4

21 Şubat 2017

Projelerin ARGEDA-TTO Yönetim Kurulu Tarafından Sıralanması

5

23 Şubat 2017

Desteklenen Projelerin Açıklanması

6

01 Mart 2017

Sözleşmelerin İmzalanması ve Projelerin Başlaması

 

 1. (*) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDE BURS ÖDEMELERİ
  1. Proje yürütücüleri, araştırmacı öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine ek ücret verilmeyecektir. 
  2. Projelerde çalışacak Atılım Üniversitesi lisans öğrencilerine aylık 400 TL, yüksek lisans öğrencilerine aylık 750 TL, doktora öğrencilerine 1000 TL'ye kadar burs ödenebilecektir. Bursiyer lisans öğrencileri proje kapsamında ayda en az 20 saat çalışacaktır. Ödenecek toplam burs, proje bütçesinin %25'ini geçmemelidir.
 2. (**) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDE SEYAHAT HARCAMALARI: 
  1. Ulaşım: Projelerde yapılacak seyahatlerde uçak (ekonomi sınıfı) veya otobüs kullanılabilecektir. Özel araç ile seyahat halinde mesafe ve güzergâh belirterek; her 100 km için 6 lt (litre) kurşunsuz benzin ücreti karşılığı yol gideri ödenecektir. Şehir içi ulaşımlarda taksi kullanılabilecek olup, günlük azami 100 TL ödenebilecektir. 
  2. Konaklama (Günlük): Yurtiçi seyahatlerde azami 150 TL, yurtdışı seyahatlerde ise günlük azami 150 Euro olarak ödenecektir. 
  3. Yemek (Günlük): Yurtiçi seyahatlerde proje yürütücüleri ve araştırmacılar için azami 60 TL, yardımcı ve diğer personel için ise azami 50 TL ile sınırlandırılmıştır. Yurtdışı seyahatlerde ise günlük azami 50 Euro olarak ödenecektir. Günübirlik şehir içi veya şehir dışı seyahatlerde ödemeler ½ oranında yapılacaktır. 
  4. Toplam Limit: Proje süresinin 1 yıl olması halinde yurt içi çalışma ziyaretleri için ulaşım, konaklama, yemek harcamaları için azami 3.000 TL, yurt dışı ziyaretlerde ise azami 7.000 TL ödenecektir.

 

 Tüm harcamalar projelerle ilgili ve proje takvim süresi içerisinde olmalıdır. Ayrıca söz konusu harcamaların belgelendirilmesi gerekmektedir. Belgesiz harcamamalar için ödeme yapılmayacaktır. 

ÖNEMLİ NOT:

Proje teklifi sunmak isteyen öğretim elemanlarımız, proje teklifinin hazırlanması aşamasında ARGEDA-TTO Koordinatörlüğü'nden yardım alabileceklerdir.