TÜBİTAK BİDEB Yurt İçi Lisansüstü Burs Programları

Başvuru Tarih ve Koşulları Nelerdir?

Bahar dönemi: 16-27 Mart 2015

Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015

T.C. vatandaşı olup bir devlet veya vakıf üniversitesinde

 • Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarından birinde
 • Tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi görmekte olan öğrenciler ile
 • Tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi yapmak isteyen son sınıf lisans öğrencilerine lisans öğrenimlerini bitirdikleri yılı takip eden öğretim yılı başından itibaren bir tezli yüksek lisans/doktora programına kayıt yaptırmaları koşuluyla,

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2211_2015_ilan_yl_web.pdf

YL Burs Programları Hangileridir?

2228-A, 2210-A, 2210-B, 2210-C, 2210-D

 • 2228-A: Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracak olanlar,
 • 2210-A: Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde bulunanlar,
 • 2210-B: Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Teşvik bursu için Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde lisans eğitimine devam edip veya lisans eğitimini tamamlamış olup bu ilanda belirtilen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında tezli yüksek lisans derecesi veren bir programda kayıtlı veya en geç başvuru dönemini takip eden yarıyılda kayıt yaptıracak olmak, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’nda yerleştirildiği programın puan türü sıralamasında ilk 50 bin içerisinde yer almak
 • 2210-C Öncelik ve 2210-D Sanayide Uygulama: Öncelikli alanlara veya sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusunda yüksek lisans tezi hazırlayanlar, tez konusunun ilgili enstitü tarafından kabul edilmiş olması gerekir.

Doktora Burs Programları Hangileridir?

2228-A, 2211-B, 2228-B

 • 2228-A:  Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracak olanlar
 • 2211-B Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Teşvik bursu için; Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde lisans eğitimine devam edip veya lisans eğitimini tamamlamış olup bu ilanda belirtilen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında  doktora derecesi veren bir programda kayıtlı veya en geç başvuru dönemini takip eden yarıyılda kayıt yaptıracak olmak
 • 2228-B Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, doktora öğrenimi yapacak olanlar
 • 2211-A Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde bulunanlar
 • 2211-C Öncelikli Alan ve 2211-D Sanayide Uygulama :  Öncelikli alanlarda veya sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusunda doktora tezi hazırlayanlar, tez konusunun ilgili enstitü tarafından kabul edilmiş olması gerekir.

 

BURS MİKTARLARI TABLOSU  Tam/Kısmi

Tam burs: bir yerden gelir sağlamayan

Kısmi burs: bir yerden gelir sağlayan

Yüksek Lisans

Doktora

Burs Türü

 

YL Burs Miktarı
Tam/Kısmi
(TL/Ay)

Doktora Teşvik Bursu
Tam/Kısmi
(TL/Ay)

Doktora Burs miktarı*
(TL/Ay)

 (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir.

Temel Burs

1.000 / 400

1.500 / 400

1.800 / 500

Öncelikli Alanlarda

1.000 / 400

1.650 / 450

2.000 / 600

Sanayiye yönelik

1.000 / 400

1.650 / 450

2.000 / 600

Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş

1.000 / 400

2.500 / 700

2.800 / 1.000

 

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Mezun olunan üniversitenin temel not sistemi, devam edilen program ve ALES puanlarına göre her bir burs türü başvuruları için ayrı ayrı en yüksek puandan başlayarak sıralanır. ALES sınav sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır.

Örn1: Tezli yüksek lisans veya bütünleşik doktora programına kayıtlı olanların yukarıda belirtildiği şekilde yüzlük sistemde ifade edilen lisans ağırlıklı not ortalamalarının %50’sinin ve ALES puanlarının %50’sinin toplamı alınır.

Örn2: Tezli yüksek lisans sonrası doktoraya kayıtlı olanların lisans ağırlıklı genel not ortalamalarının %40’ının, yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamalarının %20’sinin ve ALES puanlarının %40’ının toplamı alınır.

Bursların  Süreleri Ne kadardır?

 • Tezli yüksek lisans öğrenimi için burslar bursiyerin tezli yüksek lisans derslerine başladığı yarıyıl esas alınarak öğrenciliğinin ikinci yılının sonuna kadar devam ettirilir. Bursiyerlerden bilimsel hazırlık okuyanlar, öğrenim süresinin ilk üç yılında en fazla 2 yıl süreyle burs alabilir.
 • Doktora öğrenimi için burslar bursiyerin doktora derslerine başladığı yarıyıl esas alınarak öğrenciliğinin dördüncü yılının sonuna kadar devam ettirilir. Bursiyerlerden bilimsel hazırlık okuyanlar, öğrenim süresinin ilk beş yılında en fazla 4 yıl süreyle burs alabilir.

 

 • Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik burslarında burs süresi tez kabul tarihinden itibaren yüksek lisansta en fazla 1 yıl, doktorada en fazla 3 yıldır.

 

Güncel  Bilgi  Kaynakları Nelerdir? 

TÜBİTAK BİDEB Yurt İçi Lisansüstü Burs Programıları Web sayfası:

http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2211-yurt-ici-lisansustu-burs-programi

 

TÜBİTAK-BİDEB Lisans Ve Lisansüstü Burs Programları Klavuzu

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bideb_referans_lisans_lisansustu.pdf

Naciye Çakır, ARGEDA-TTO

Kaynak: Bilgiler TÜBİTAK BİDEB web sayfalarından derlenmiştir.