ARGEDA-TTO'da Başarıyı Paylaşım

ARGEDA-TTO (Araştırma, Geliştirme Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi) “TTO Gönüllüleri Takımı”

Atılım Üniversitesinde Başarıyı Paylaşım Programı başarılı öğrencilerimizin akademik veya idari bir birimde çalışarak başarılarını üniversite ve diğer öğrencilerle paylaşmalarını amaçlamaktadır.

Başarı Paylaşım Programı kapsamında bir yenilik başlıyor: “TTO Gönüllüleri Takımı” ARGEDA-TTO Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilikten sorumlu birim olarak Atılım Üniversitesinin potansiyelini etkin şekilde değerlendirmek ve öğrencilerimizi teknoloji transferi ekosistemine dâhil etmek üzere öğrencilerimizden oluşan bir takım oluşturuluyor.

TTO Gönüllüleri Takımı, eğitimine devam ettiği alanda potansiyeli yüksek,  Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik süreçlerinde çalışmaya istekli, her bölümden 2 öğrencinin katılımıyla oluşturulacaktır.

Lisans seviyesindeki öğrencilere odaklanılan bu programda gönüllü öğrencilerin haftada 1-2 saatini teknoloji transferi konularına ayırması beklenmektedir.

Teknoloji transferi konuları modüllere bölünmüş bulunmaktadır:

 • Farkındalık ve tanıtım
 • Araştırma ve geliştirme projeleri ve fonlar
 • İş dünyası ve sanayi işbirlikleri, AB projeleri
 • Buluş, patent ve fikri hakların yönetimi
 • Girişimcilik, inovasyon ve ticarileşme

 

TTO Gönüllüleri;

 1. ARGEDA-TTO uzmanlarının mentorluğunda çalışacaklar,
 2. Teknoloji transferi konularındaki farkındalıkları artarak deneyim kazanacaklar,
 3. Ders dışındaki zamanlarını değerlendirecekler,
 4. Bölümleri ile ARGEDA-TTO arasında iletişim köprüsü oluşturacaklar,
 5. İlgilendikleri ve çalışmalara katıldıkları sürece TTO Gönüllüsü olarak kalabilecekler,
 6. TTO’nin geniş hizmet yelpazesinde ilgi alanlarını belirleyerek lisans sonrası kariyer planlarını yapabilecekler,
 7. Profesyonel iş dünyasına yakınlaşarak araştırmadan ticarileşmeye yaşam döngüsünü tanıma fırsatı bulacaklardır.

 

Başvuru: Öğrenciler tarafından ve Bölüm Başkanı ile görüşüp onay aldıktan sonra ARGEDA-TTO’ya şahsen yapılacaktır. (ARGEDA-TTO Mühendislik Fakültesi A3 Blok, Kat 1, No: 1032)

Ayrıntılı Bilgi: TTO Gönüllüsü olmak isteyen adaylar ARGEDA-TTO Selma Dölek Kandemir’e danışabilirler. (Telefon: 586 88 01, e-posta: selma.dolek@atilim.edu.tr).

Başarıyı Paylaşım Programı genel not ortalaması 2,50 veya daha yüksek olan her öğrenciye gönüllülük esasına göre açık olacaktır. Genel not ortalaması 3,00 veya üzeri olan lisansüstü öğrenciler de programa katılabilirler. Programı bir akademik yıl boyunca en az 40 saat çalışarak başarı ile tamamlamaları istenmektedir. Faaliyetlerin öğrencilerin derslerini aksatmayacak şekilde düzenlenmesine dikkat edilmektedir.

 

 1. BBP Program Esasları:

 • Kabul edilen gönüllü öğrenciler ARGEDA-TTO uzmanlarının mentorluğunda çalışmalara başlayacaktır. 
 • Gönüllü öğrencilere oryantasyon eğitimi verilerek iş paketleri belirlenecektir.
 • İş paketleri ve ders saatlerine göre faaliyet takvimi düzenlenerek performansı izlenecek ve dönem sonunda değerlendirecektir. 
 • Verilen görevler öğrencinin yer aldığı modül faaliyetlerine uygun olarak ve kariyer gelişimini sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

 

2. Öğrenci Başvuruları: 

 • Başvurular öğrenciler tarafından Bölüm Başkanı ile görüşüp onay aldıktan sonra ARGEDA-TTO Uzmanına şahsen yapılacaktır.

 

3. İzleme ve Değerlendirme

 • ARGEDA-TTO tarafından TTO Gönüllüsü öğrenciler çalışma süresince izlenerek dönem sonunda değerlendirme formu doldurulacaktır. 
 • En az 40 saatlik süresini başarı ile tamamlayan her öğrenciye akademik dönem sonunda bir Atılım Üniversitesi Başarıyı Paylaşım sertifikası verilecektir. 

 

Programa ilgi gösteren ve katılan öğrencilerimize başarılar dileriz.