Destek Programları

                   Atılım Üniversitesi;

  • Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Programı ile stratejik planına uygun olarak üniversitedeki araştırma ortamının ve disiplinlerarası çalışmalarının geliştirilmesini, öğretim kadromuzun ve öğrencilerimizin araştırma çalışmalarının yaygınlaştırılmasını,

 

  • Araştırma Laboratuvaları Projeleri Destek Programı ile araştırma laboratuvaları kurmayı destekleyerek üniversitedeki araştırma ortamının ve disiplinlerarası çalışmalarının geliştirilmesini, kurulan bu laboratuvarlarda lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine çalışma olanakları sağlamayı, Üniversitemiz bilimsel araştırma potansiyelini yükseltecek alt yapıya stratejiler çevresinde ulaşmayı,

 

  • Lisans Araştırma Projeleri Destek Programı ile üniversitede disiplinlerarası ve çok disiplinli araştırma düzeyini yükseltmeyi, yaygın bir lisans araştırma kültürü yaratmayı, araştırma projelerinde takım çalışmalarını arttırmayı, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmeyi

                                hedeflemektedir.

 


 


 

Atılım Üniversitesinde, üniversite dışından desteklenen TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, SSM, BOREN, SANTEZ vb. projeler, sanayi kurumları tarafından desteklenen projeler, AB Projeleri, uzmanlık konularına göre farklı birim ve merkezlerde yürütülmekte olmalarına rağmen ARGEDA-TTO çatısı altında hizmet almaktadırlar.