"Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi" Başlıklı Proje Çağrısı

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), ülkemiz bor kaynaklarından milli ekonomiye sağlanacak katkıyı artırmak amacıyla; bora dayalı rekabet avantajı oluşturan teknolojik çözümler üreterek teknolojik uygulama alanlarında kullanımını yaygınlaştıracak yeni bor ürünleri geliştirilmesi, mevcut bor ürünlerine yeni kullanım alanları bulunması, yüksek katma değerli borlu ürünlerin elde edilmesi, ülkemizde bora dayalı sektörün geliştirilmesi, yeni üretim alanlarının oluşturulması ve borun yurtiçi tüketim değerlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması çalışmalarına odaklanmıştır. 

Bu doğrultuda “Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi” başlıklı proje çağrısı çerçevesinde, Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında hazırlanan proje önerileri alınarak değerlendirilecektir.

14 Mart 2017 tarihinde ilana çıkılan ilgili proje çağrısının son başvuru tarihi 12 Mayıs 2017’dir. Diğer detaylar aşağıda yer almaktadır.

Çağrı Başlığı

Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi

Çağrı No

PÇ.2017/1

Çağrı Kapsamı

Borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında;

  • Yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyeline sahip,
  • Sonuçları itibariyle bor kullanımını yaygınlaştıracak ve/veya bora dayalı rekabet avantajı sağlayacak,

ürün ve teknoloji (yöntem/süreç) geliştirilmesi.

Çağrı Kapsamı Dışındaki Alanlar

Tarım ve Çevre

Proje Nitelikleri

  • Ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen uygulama odaklı proje önerileri desteklenecektir.
  • Temel araştırma içerikli ve altyapı yatırımına ve/veya doğrudan endüstriyel üretime yönelik proje önerileri desteklenmeyecektir.
  • Üniversite-Sanayi işbirliği içermeyen projeler desteklenmeyecektir.

Kimler Başvurabilir

Üniversite-Sanayi İşbirliği halinde, en az bir üniversite ve/veya özel sektör kuruluşu bünyesinde yürütülmek üzere; bu kuruluşların çalışanları veya projenin bu kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler.

Proje Süresi/Bütçesi

  • Önerilecek projelerin süresi 36 ayı aşamaz.
  • Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir.
  • BOREN bütçe olanakları çerçevesinde, belirli sayıda nitelikli proje desteklenecektir.

Çağrı İlan Tarihi

14/03/2017

Ön Başvuru Tarihleri

04/05/2017-12/05/2017

Öngörülen Kesin Başvuru Son Tarihi

15/06/2017

Öngörülen Proje Başlangıç Tarihi

15/09/2017

 

Konu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.