TÜBİTAK 1003 Programı Kapsamında 25 Yeni Çağrı

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamak amacıyla yürütülen "1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 8 ana alanda 25 adet proje çağrısı açıldı.

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanmaktadır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 06/10/2017 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

1003 programına ait başvuru formları güncellenmiştir. 1. ve 2. aşama başvuruları sırasında güncel formların kullanılmaması halinde proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır. Güncel başvuru formlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Açılan çağrı başlıkları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Çağrı Kodu ve Başlığı Bilgi Notu
1003-BIT-AKAY-2017-2 İleri Yazılım Mühendisliği Araç ve Yöntemleri Bilgi Notu
1003-BIT-BBIL-2017-2 Birlikte Çalışabilirlik Bilgi Notu
1003-BIT-BGUV-2017-2 Akıllı Sistem ve Ortamlarda Güvenlik Teknolojileri Bilgi Notu
1003-BIT-GNBT-2017-2 Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemleri Bilgi Notu
1003-BIT-GOMS-2017-2 Haberleşme Teknolojileri Bilgi Notu
1003-BIT-MILT-2017-2 İçerik Bilinçli Ağ Teknolojileri Bilgi Notu
1003-BIT-MNOE-2017-2-1 MEMS/NEMS Tabanlı Sensörler ve Yonga-Üstü-Laboratuvar Analiz Sistemleri Bilgi Notu
1003-BIT-MNOE-2017-2-2 Ataletsel Ölçüm Birimleri (IMU) Bilgi Notu
1003-BIT-VERI-2017-2 Yenilikçi Veritabanı Yönetim Sistemleri Bilgi Notu
1003-ENE-DEPO-2017-2 Enerji Depolama Malzemeleri Bilgi Notu
1003-ENE-EVKN-2017-2 Binalar ve Sanayi Proseslerine Yönelik Yalıtım Malzemeleri Bilgi Notu
1003-ENE-EVSA-2017-2 Sanayi Süreçlerinde Enerji Hasatlaması - Termoelektrik Modüller Bilgi Notu
1003-ENE-GUNS-2017-2-1 Yoğunlaştırıcı Güneş Enerjisi Teknolojileri Bilgi Notu
1003-ENE-GUNS-2017-2-2 Yeni Nesil Güneş Enerji Sistemleri Bilgi Notu
1003-GDA-GTHU-2017-2 Hayvancılıkta Verim Miktarı ve Ürün Kalitesinin Artırılması Bilgi Notu
1003-GDA-ISLM-2017-2 Kuru Meyve ve Sebze Üretim Teknolojileri Bilgi Notu
1003-MAK-IMLT-2017-2 Nano-İmalat Teknolojileri Bilgi Notu
1003-OTO-HEAT-2017-2 Araç Dinamiği ve Kontrolü Bilgi Notu
1003-OTO-MALZ-2017-2 Akıllı Malzemeler ve Nanoteknoloji Uygulamaları Bilgi Notu
1003-SAB-BMLZ-2017-2 Doku Mühendisliği Bilgi Notu
1003-SAB-TCHZ-2017-2 Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar Bilgi Notu
1003-SBB-AILE-2017-2 Çocuk Yetiştirme Tutumları Bilgi Notu
1003-SBB-EGTM-2017-2 Gerçek Yaşam Temelli Materyaller Bilgi Notu
1003-SBB-EKBY-2017-2 Etkin ve Büyüme Odaklı Kamu Politikaları Bilgi Notu

1003-SUA-ARTM-2017-2 Sudaki Mikrokirletici ve Mikrobiyal Kirleticilerin Giderilmesine Yönelik

Yenilikçi, Uygulanabilir ve Ekonomik Arıtım Süreç ve Sistemlerinin Geliştirilmesi

Bilgi Notu