TÜBİTAK 1003 Programı Kapsamında 22 Yeni Çağrı

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamak amacıyla yürütülen "1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 8 ana alanda 22 yeni çağrı açılmıştır. 17.01.2017 tarihinde açılan çağrılara başvuru iki aşamalı olarak uygulanacak olup ilk aşama başvuruları 17.02.2017 tarihi, saat 17:30'a kadar devam edecektir.

 

 

Çağrı Kodu ve Başlığı Bilgi Notu
Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri Bilgi Notu
Bulut Bilişim Mümarileri Bilgi Notu
Kriptoloji Bilgi Notu
Yenilikçi Ekran Teknolojileri Bilgi Notu
Nano İletişim Teknolojileri Bilgi Notu
Araçlar ve Güvenilirlik Bilgi Notu
İnsan Makina Etkileşimi Bilgi Notu
Katı Oksit Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar Bilgi Notu
Kömür-Biyokütle Karışımlı Gazlaştırma Teknolojileri Bilgi Notu
Jeotermal Enerji Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları Bilgi Notu
İyi Tarım Uygulamaları ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Bilgi Notu
Nişasta ve Şeker Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması Bilgi Notu
Yenilikçi Mühendislik Plastiklerinin Endüstriyel Uygulamalar için Geliştirilmesi ve Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesi Bilgi Notu
İleri Makina Tasarım ve Algoritmalarının Geliştirilmesi Bilgi Notu
Mühendislik Plastikleri Bilgi Notu
Viral Hastalıklara Karşı Aşılar Bilgi Notu
Biyoteknolojik İlaç Molekülleri ve Ürünleri Bilgi Notu
İlaç Geliştirilmesine Yönelik Klinik Çalışmalar Bilgi Notu
Diyabet ve İlişkili Metabolik Hastalıklar Bilgi Notu
Öğrenme Çıktılarını Etkileyen Faktörler Bilgi Notu
Ar-Ge ve Yenilik Bilgi Notu
Türkiye’de Yerleşmeler Sistemindeki Dönüşüm Bilgi Notu

 

Çağrılar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

1003 Programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.