Yenilikçi Fikir ve Ürünleri Destekleme Programı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ FİKİR VE ÜRÜNLERİ DESTEKLEME (YFÜD) PROGRAMI

 

Atılım Üniversitesi’nin stratejik planına uygun olarak, Üniversite'deki girişimcilik ve yaratıcılık ortamını geliştirmek amacıyla Atılım Üniversitesi akademik personeli, mezunları ve öğrencilerinin proje fikirlerini ve ürünlerini desteklemek ve ticari değere dönüştürmeleri sürecinde onlara yatırımcı şirket Atılım İnovatif A.Ş. kanalıyla sermaye desteği, ARGEDA-TTO kanalıyla danışmanlık ve mentörlük gibi hizmetler sunmak üzere 2017-2018 Akademik Yılı Yenilikçi Fikir ve Ürünleri Destekleme (YFÜD) Programı başvuru çağrısı açılmıştır.

 

2017-2018 için 1 Kasım 2017 tarihine kadar başvuran projeler değerlendirilecektir.  Daha sonra program bütçesinde yeteri kadar kaynak kaldığı sürece çağrı 2017-2018 akademik yıl boyu açık kalacaktır.  Başvuru ve proje destek süreçleri Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO tarafından yönetilecektir.

 

1)   YFÜD Programı kapsamında desteklenecek Girişimci’lerin:

 1. Uygulanabilir iş fikirleri ile ilgili ar-ge ve / veya ür-ge çalışmalarını yapabilecek yetenek ve kapasitede olmaları,
 2. Atılım Üniversitesi’nin akademik personeli, mezunu veya öğrencisi olmaları,
 3. Teknolojik bir ürün veya fikirleri olması,
 4. Şirketleşmemiş veya start-up şirket sahibi olmaları,
 5. Ticarileşme potansiyeli olan bir iş fikrine ait en fazla 12 ay süreli bir proje önerisi sunmaları,
 6. İş fikrinin, teknoloji olgunluk seviyesinin en az 3 seviyesinde (TRL 3) olması gerekmektedir (Not: TRL 3'ün anlamı 'konseptin deneysel kanıtlanmış olması' demektir').

 

2)   YFÜD Programı Kapsamında Yatırım Yapılacak Girişimcilere Sunulacak Hizmetler

 1. Proje süresince Atılım Üniversitesi gerekli altyapı vb hizmetleri girişimciye uygunluk koşuluna göre sağlayabilecektir.
 2. Ürünün ticarileşmesi için normal proje süresi 12 aydır.  Girişimci’nin talebi ve Değerlendirme Kurulu’nun onayı ile bu süre en fazla (12) ay daha uzatılabilecektir.
 3. Üniversite, yatırım yapacağı girişimci veya girişimcilere bir uygulama dönemi için toplam en fazla 200.000 TL tutarında yatırım desteği sağlayabilecektir.
 4. Proje süresince Üniversite ayrıca aşağıdaki hizmetleri gerekli koşul ve onaylarla girişimciye destek olarak verebilecektir:
 • İşlik temini,
 • Ar-ge çalışmalarında danışmanlık hizmetleri,
 • Belgelendirme, teşvik ve proje destek programlarından faydalanma ve fikri mülkiyet hakları konularında danışmanlık hizmetleri,
 • Girişimcilik eğitimlerinden ücretsiz olarak faydalanma,
 • Laboratuvar imkanlarından yararlanma,
 • Mentörluk hizmetleri,
 • Yatırımcı  ile görüştürme.

 

3)   Başvuru ve Ön Değerlendirme Süreci

 1. Girişimci, http://argeda.atilim.edu.tr/formlar adresli web sitesinde bulunan başvuru formunu hazırlayarak ARGEDA-TTO’ya teslim edecektir.
 2. Başvuru Formu’nda aşağıda verilen konu başlıklarına ait ayrıntılı bilgiler yer almalıdır:
 • Ticarileştirilmesi planlanan İş Fikri'ne ilişkin bilgiler,
 • Girişimci’ye ilişkin bilgiler,
 • Proje’nin tamamlanması için gerekli olan süre,
 • Proje'nin aşamaları ve tamamlanma süreleri (özet iş planı),
 • İş Fikri’nin buluş niteliği taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgiler,
 • Ticarileşme planlaması.
 1. ARGEDA-TTO'nun ön değerlendirmesinden geçen proje başvuru sahiplerinden ARGEDA-TTO'nun seçtiği bir veya birden fazla jüri önünde sunum yapmaları beklenecektir.  Sunumlar sonucu değerlendirilen başvurular bir sıralamaya tabi tutulacaktır.
 2. Desteklenmeye namzet görülen girişimcilerin ürün veya şirketinin üçüncü parti bir firmaya teknolojik değerlendirilmesi yaptırılarak ürünün veya şirketin değeri saptanacaktır. Teknolojik değerlendirme masraflarını ARGEDA-TTO karşılayacaktır.
 3. Teknolojik değerlendirme sonucu başarılı görülen girişimciyle ortak şirket kurulur veya girişimcinin mevcut şirketine ortak olunur.  Ortaklık için yatırım tutarı, ürün veya şirketin teknolojik değerinin %25'ini geçmeyecek şekilde hesaplanır.  Üniversite yatırımcı şirket Atılım İnovatif A.Ş. aracılığıyla bir ürün veya şirket için 200.000 TL'ye kadar yatırım yapacaktır.

 

ÖNEMLİ NOT:

Proje teklifi sunmak isteyen girişimciler proje teklifinin hazırlanması aşamasında ARGEDA-TTO Direktörlüğü'nden yardım alabileceklerdir. 

Yardım ve Proje Önerilerinin Teslimi için:

Can Tiryaki

Tel: 0312 586 88 03 /  E-posta: can.tiryaki@atilim.edu.tr