Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi

TÜBİTAK tarafından hazırlanan ve ilki 2012 yılında açıklanan endekste, Türkiye'deki üniversiteler 5 boyut altında, 23 göstergeye göre sıralanmaktadır.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin Boyutları;

  1. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği 
  2. Fikri Mülkiyet Havuzu
  3. İşbirliği ve Etkileşim
  4. Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü
  5. Ekonomik Katkı ve Ticarileşme

 

Üniversitemizin 2012, 2013 ve 2014 yıllarında, endeksteki sırası aşağıda gösterilmiştir.