1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2017 Yılı 1. Dönem 1. Aşama Sonuçları Açıklandı

 TÜBİTAK 1003 - Öncelikli Alanlar çağrılarının 2017 yılı 1. dönem 1. aşama değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve ikinci aşama başvurusu yapmaya hak kazanan projelerin yöneticileri/yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumların yer aldığı listelere aşağıda verilmiştir.

Çağrı Başlığı Değerlendirme Sonucu Listesi
Yenilikçi Mühendislik Plastiklerinin Endüstriyel Uygulamalar için Geliştirilmesi ve Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesi Sonuç Listesi
Öğrenme Çıktılarını Etkileyen Faktörler Sonuç Listesi
Ar-Ge ve Yenilik Politikaları Sonuç Listesi
Türkiye’de Yerleşmeler Sistemindeki Dönüşüm Sonuç Listesi
Katı Oksit Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar Sonuç Listesi
Jeotermal Enerji Teknolojilerine Yönelik AR-GE Çalışmaları Sonuç Listesi
Kömür-Biyokütle Karışımlı Gazlaştırma Teknolojileri Sonuç Listesi
Mühendislik Plastikleri Sonuç Listesi
İleri Makina Tasarım ve Algoritmalarının Geliştirilmesi Sonuç Listesi
Diyabet ve İlişkili Metabolik Hastalıklar Sonuç Listesi
Biyoteknolojik İlaç Molekülleri ve Ürünleri Sonuç Listesi
İlaç Geliştirilmesine Yönelik Klinik Çalışmalar Sonuç Listesi
Viral Hastalıklara Karşı Aşılar Sonuç Listesi
İyi Tarım Uygulamaları ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Sonuç Listesi
Nişasta ve Şeker Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması Sonuç Listesi
Yenilikçi Ekran Teknolojileri Sonuç Listesi
İnsan Makina Etkileşimi Sonuç Listesi
Nano İletişim Teknolojileri Sonuç Listesi
Araçlar ve Güvenlik Sonuç Listesi
Kriptoloji Sonuç Listesi
Bulut Bilişim Mimarileri Sonuç Listesi
Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri Sonuç Listesi

İkinci aşama proje başvurusu yapmaya hak kazanan proje yöneticileri/yürütücülerinin başvuruları 11.04.2017 tarihinden sonra alınmaya başlanacaktır.

Sonuçlar hakkında ayrıntı bilgi için Tıklayınız.