Atılım Üniversitesi SAYP İşbirliği Protokolü İmza Töreni

Atılım Üniversitesi 8 Şubat 2016 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM)  tarafından geliştirilen Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) çerçevesinde savunma sanayi kuruluşları ASELSAN, FNSS, MKEK, ROKETSAN, TAI ve TEI ile işbirliği sözleşmeleri imzalamıştır.  Atılım Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen imza törenine SSM Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, firma yetkilileri ve Atılım Üniversitesinin akademisyen ve idari personeli katılmışlardır.  Bu program kapsamında, işbirliği yapılacak sanayi kuruluşlarında çalışıp Atılım Üniversitesinde lisansüstü eğitim alan öğrencilerin tez konuları öğretim üyeleri ve sanayi kuruluşlarının yetkilileri tarafından ortak olarak belirlenerek yürütülecektir. Araştırmacı öğrenciler zamanlarının bir bölümünü Atılım Üniversitesi'nde, diğer bölümünü ise ilgili sanayi kuruluşunda geçireceklerdir. Böylelikle SSM'nin ihtiyaç gösterdiği alanlarda özgün ürünler geliştirilecek, aynı zamanda ülkenin yaratıcı araştırmacı gücü artacaktır.  Törende açılış konuşmasını yapan Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, SAYP'ın üniversite sanayi işbirliğini yeni boyutlara taşıyacak bir katalizör olduğunu ve bunun Atılım Üniversitesinin araştırmacı bir üniversite olma vizyonuyla örtüştüğünü vurguladı.  Üçtuğ, SSM, araştırmacı yetiştirmek üzere yurt dışına lisansüstü eğitimi görmek üzere öğrenci göndermek yerine bunun yurt içindeki üniversitelerde de yapılabileceğine inandığını göstererek bu konuda takdir edilecek bir öncülük yapmıştır dedi.

Prof. Dr. Üçtuğ’un konuşmasının ardından SSM Ar-Ge Müdürü Deniz Demirci SAYP programının amaçları ve işleyişi ile ilgili bilgiler verdi.  Sunumu takiben, ASELSAN A.Ş. temsilcisi olarak Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Sedat Nazlıbilek,  FNSS temsilcisi olarak Genel Müdür Kadir Nail Kurt, MKEK temsilcisi olarak Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sait Demirci, ROKETSAN temsilcisi olarak Dr. Necip Pehlivantürk, TAI temsilcisi olarak Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Bekir Ata Yılmaz ve TEI temsilcisi olarak Genel Müdür Prof. Dr. Mahmut Akşit'in katılımlarıyla işbirliği protokolü imzalandı. Kuruluşları adına konuşma yapan sanayi temsilcileri de SSM'ye bu konudaki önderliğinden dolayı teşekkür ettiler, üniversite sanayi işbirliğinin önemini vurgulayarak firmalarının teknoloji geliştirmek için bu işbirliğine hazır olduklarını belirttiler.  Törenin kapanış konuşmasını yapan SSM Müsteşar Yardımcısı Dr. Tüfekçi yurdumuzda olmayan teknolojilerin ülkemize kazandırılmasının ancak sanayinin üniversitelerle çalışması ile mümkün olabileceğini belirtti ve SAYP’ın bu amaçla geliştirildiğini ifade etti. Ayrıca, savunma sanayine yönelik SAYP benzeri daha kapsamlı yeni programlar üzerinde çalışmakta olduklarını müjdeledi.