Döner Kanat Teknoloji Merkezi Sözleşmeleri İmza Törenine Katıldık

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın (SSM) tedarik makamı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’nin (TUSAŞ) ana yüklenici olduğu Özgün Helikopter Programında, TUSAŞ’ın ODTÜ – Teknokent tesislerinde kurulmuş olan Döner Kanat Teknoloji Merkezi (DKTM) tarafından takip edilecek ilk projelerle ilgili imza töreni 22.12.2014 tarihinde TUSAŞ Kazan Tesislerinde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özgür Aslan tarafından hazırlanıp sunulan ve TUSAŞ ve SSM tarafından uygun görülerek kabul edilen “ÖZGÜN HELİKOPTER PROGRAMI KAPSAMINDA TBC SİSTEMLERİN NUMERİK MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU” başlıklı projenin  de içinde olduğu toplam 6 adet proje ile ilgili imzalar; üniversiteler, TUSAŞ ve SSM temsilcileri tarafından atıldı.

“Döner Kanat Teknoloji Merkezi Sözleşmeleri imza töreni”ne, SSM Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı ve diğer yetkililer ile, Üniversitemizi temsilen  Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan U. Akay, Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Gülhan Özbayoğlu, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Sümer Şahin, Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Özgür Aslan ve TTO Yöneticisi Dr. Alper Ünler katıldı.