ICEM 2014 Uluslararası Enerji ve Yönetimi Konferansı Öğrenci Proje Yarışması

Üniversitemiz Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri İstanbul Bilgi Üniversitesi ve PALMET Enerji tarafından düzenlenen "ICEM 2014 Uluslararası Enerji ve Yönetimi Konferansı Öğrenci Proje Yarışması'nda finale kaldılar. Yrd. Doç. Dr. Yılser Devrim'in akademik danışmanlığında, bitirme projelerinde ve yakıt pili dersi kapsamında yaptıkları araştırmalar ile proton değişim membran (PEM) yakıt pilleri konusunda katıldıkları yarışmada aşağıdaki detayları verilen iki ayrı proje ile beş finalist arasındaki yerlerini aldılar. Final sunumları 5 Haziran 2014 tarihinde yapılacak ve birinci olan proje açıklanacaktır.

 

Design and Development of New Hybrid Photovoltaic System With Hydrogen/Air PEM Fuel Cell (Sanayi Destekli LAP)   Fuel Cell Stack Design for Micro Combined Heat and Power Plant (micro-CHP)
Proje grubu: Sefa Aysal, Mervan Yiğit, Aybüken Nalbantoğlu   Proje grubu: Gizem Nur Bulanık, Kübra Pehlivanoğlu, Mehtap Ağırsoy
"Teksis İleri Teknolojiler Kimya İmalat Ltd. Şti. tarafından desteklenen ve Atılım Üniversitesi bünyesinde "Sanayi Destekeli Lisans Araştırma Projesi (LAP)" olarak yürütülen proje kapsamında fotovoltaik panaller ve PEM yakıt pili sisteminden oluşan bir hibrit sistem tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında fotovoltaik hücrelerden sağlanan enerji suyu elektroliz ederek hidrojen ve oksijen oluşturmakta ve elde edilen hidrojen ve oksijen prototip bir yakıt hücresini besleyerek elektrik enerjisi elde edilmektedir. Yakıt pilinde kullanılan yenilkçi ve yüksek performanslı membran elektrot birleşimi (MEA) de çalışma kapsamında geliştirilmiştir. Lisans Araştırma Projesi (LAP) neticesinde çalışan bir prototipin üretilmesi planlanmaktadır.    Proje kapsamında küçük boyutta uygulanabilirlikleri, kolayca yüksek güç üretimine geçebilmeleri, yüksek verimlilikleri nedeniyle mikro kojenerasyon uygulaması için doğal gaz ile çalışabilen 3 kW PEM yakıt pili tasarımı, ısı ve güç yönetimi gerçekleştirilmiştir. Tasarımda yakıt pili hücre sayısı, aktif alan, ısıtma ve soğutma sistemi gereksinimleri MathCAD programı ile hesaplanmış ve 3D çizimleri Solidworks ile hazırlanmıştır.