Patent Eğitim Serisi Tamamlandı

Üniversitemizde fikri mülkiyet hakları ile ilgili farkındalık oluşturulması, gerekli bilgilendirmenin sağlanması amaçlı çalışmalar ve diğer tüm süreçler ARGEDA-TTO ve Atılım Üniversitesi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi tarafından yürütülmektedir. Bu amaçla çeşitli dönemlerde farkındalık ve bilgilendirme amaçlı etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerden biri de 26.11.2015 ile 30.12.2015 tarihleri arasında akademisyenlere ve işbirliği içerisinde bulunulan kurum ve kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen Patent Eğitim Serisi olmuştur. Altı günden oluşan ve yedi farklı eğitimcinin katkı sağladığı eğitim serisine Üniversitemiz akademisyenleri, Üniversitemiz ve diğer üniversitelerden öğrenciler, mezunlar ve farklı kurumlardan paydaşlarımız katılım göstermişlerdir. Eğitim boyunca "Patentin Temelleri", "Uygulamalı Patent Ön Araştırması", "TÜBİTAK Projlerinde Fikri Haklar Yönetimi", "Uluslararası Patent", "Patentin Ticarileştirilmesi" ve "Patent Başvurusunun Hazırlanması" başlıklarında eğitimler verilmiştir ve 30.12.2015 tarihindeki son sunum ile eğitim serisi tamamlanmıştır.

 

İlgili eğitimlere ait sunumlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.