TÜBİTAK Destekli 5 Yeni Proje

Üniversitemiz akademisyenlerinin TÜBİTAK'a sunmuş olduğu 5 yeni proje desteklenmeye değer bulunmuş ve TÜBİTAK tarafından fonlanmasına karar verilmiştir. TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ve 3501 - Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye değer görülen projelere ait detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Proje Adı Fakülte/Bölüm Destek Programı Proje Yürütücüsü
Magnezyum Alaşım Benzeri Bileşiklerin Sinir Klavuz Kanalı Uygulaması için Elektroeğirme ile Üretimi
Mühendislik Fak. / Metalurji ve Malzeme Müh. TÜBİTAK 1001 Doç. Dr. Hilal Türkoğlu ŞAŞMAZEL
Kurşun İçermeyen Yeni Nesil Patlayıcı Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu 
Mühendislik Fak. / 
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
TÜBİTAK 1001 Prof. Dr. Şeniz Özalp YAMAN
Sürekli Nanomalzeme Üretimi için Alev Aerosol Reaktör Tasarımı, Kontrolü ve Simülasyonu
Mühendislik Fak. / 
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
TÜBİTAK 1001 Doç Dr. Nesrin MACHIN
Yeni Yarıiletken Konjüge Polimerlerin Tasarımı ve Elektronik ve Optik Özelliklerinin Kuantum Kimsayal Yöntemlerle Sistematik Olarak İncelenmesi
Mühendislik Fak. / 
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
TÜBİTAK 3501 Yrd. Doç. Dr. Hakan KAYI
Elektro-Termal Olarak Ayarlanabilen, Mikro-Büyüklükte, Tersinebilir Kalıcı Renklere Sahip Pikseller
Mühendislik Fak. / Elektrik Elektronik Müh.  TÜBİTAK 3501 Yrd. Doç. Dr. Gökhan BAKAN 

İlgili akademisyenlerimizi bir kez daha tebrik eder, başarılarının devamlarını dileriz.