"Yenilikçi Atılım" Semineri Gerçekleşti

31 Mart Perşembe günü 1022 numaralı seminer salonunda Atılım Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO) tarafından üniversite bünyesindeki yeni başlayan ve seminere katılmak isteyen diğer akademisyenlere TTO tarafından sağlanan hizmetler ve başarı hikayeleri anlatılmıştır. Rektör Yard. Prof. Dr. Hasan U. Akay’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlikte ARGEDA-TTO Koordinatörü Prof. Dr. Abdulkadir Erden “Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), İnovasyon ve Teknoloji Transferi” konulu bir konuşma yapmıştır. Daha sonrasında ARGEDA – TTO müdürü Dr. Alper Ünler “Girişimci ve Yenlikçi Üniversite Endeksi” ile ilgili yorum ve değerlendirmelerde bulunmuş, ardından Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili Modül 4 Yöneticisi Kerem Çevik sunumunu gerçekleştirmiştir. Öğle yemeği arasından sonra devam eden etkinlikte Modül 3 kapsamında sırasıyla Burak Baykal ve Naciye Çakır “Üniversite Sanayi İşbirliği” kapsamında “TÜBİTAK Destekleri, Ulusal ve Uluslararası Fonlar” ile ilgili destekleri ve ARGEDA-TTO’nun bu kapsamda sağladığı hizmetleri anlatmışlardır. Son olarak sahneye; Üniversitemizde geçtiğimiz yıl yaşanan başarı hikayelerini anlatmak üzere iki akademisyenimiz çıkmıştır. 20 milyon TL bütçeli 1007-KAMAG Projesi Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu projenin başlangıcından alınmasına kadar geçen süreçte ARGEDA-TTO’nun ve özellikle 2. Modül Yöneticisi Selma Kandemir’in katkılarından bahsetmiştir. Ardından Yrd. Doç Dr. Celalettin Karadoğan, yapmış olduğu ar-ge çalışmaları sonucunda geliştirmiş olduğu test aparatının “Bir Test Aparatı” isimli patent başvuru sürecini ve sonrasında yaşanan lisanslama başarısını anlatmıştır. Araştırma, patent ve lisanslama yolculuğu ile ilgili konuşmasında, ARGEDA-TTO olmasaydı sadece yapılan bir araştırma olarak kalacak bu çabaların Türkiye’de eşine az rastlanır bir başarıya dönüşme sürecini yorumlamıştır.  

Seminer sonunda katılımcı akademisyenlerimiz Rektörümüz Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ’dan sertifikalarını almıştır.