Kurullar

 
ATILIM ÜNİVERSİTESİ

İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU

Doç. Dr. Belgin İŞGÖR (Kurul Başkanı)

Doç. Dr. Hayriye ÖZEN 

Yrd. Doç. Dr. Nergiz Ercil ÇAĞILTAY

Yrd. Doç. Dr. Atila BOSTAN  

Yrd. Doç. Dr. Dilek Demirtepe SAYGILI

Yrd. Doç. Dr. Dilşad Çiğdem SEVER

Semiha ŞENER (İnsan Araştırmaları Etik Kurul Sekreteri)

İletişim için : semiha.sener@atilim.edu.tr

HAYVAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU

 

 

 

---GÜNCELLENECEKTİR---