ATÜ'de Ar-Ge

Polihedral Oligomerik Silseskuokzan İçeren Elektroaktif Monomerler

Buluş Başlığı Polihedral Oligomerik Silseskuokzan İçeren Elektroaktif Monomerler
Başvuru Sahibi Atılım Üniversitesi
Buluş Sahibi
Prof. Dr. Atilla Cihaner Arş. Gör. Salih Ertan
Başvuru Tarihi Aralık 2014
Özet

Mevcut buluş, elektroaktif bir bileşiğin polihedral oligomerik silseskuokzan (POSS) ile yeni bir elektroaktif bileşik oluşturması sonucu çözünür olmayan poli(3,4-alkilendioksi-[tiyofen, selenofen, pirol, furan veya tellurofen]) (PADOX) polimerleri gibi elektroaktif malzemelerin çözünür ve kararlı bir polimerik yapı haline getirilerek, yeni polimerik yapının farklı kaplama yöntemleri ile istenilen yüzeye kaplanabilmelerinin mümkün kılınması, yeni polimerik malzemelerin sentezinde, yeni bileşiklerin eldesi sırasında bir entegre parça olarak veya ışık saçan diyot (LED), güneş pili, elektrokromik cam, transistör vb. yapımında kullanılabilmesinin sağlanması ile ilgilidir.

Amaç

Bilinen elektroaktif polimerlere oranla daha üstün özelliklere sahip daha özel bir ifade ile çözünürlük, termal, renk (optiksel) ve elektrokimyasal kararsızlık gibi bir takım temel sorunlardan arındırılmış, polihedral oligomerik silseskuokzan (POSS) içeren bir elektroaktif monomerin temin edilmesidir.

 
Bilgi İçin Burak BAYKAL 312 586 88 06 burak.baykal@atilim.edu.tr