ATÜ'de Ar-Ge

TÜBİTAK Destekli Projeler

 
Yıl Proje Adı Fakülte/
Birim
Bölüm Destek Programı Yürütücü Ünvanı Proje Yürütücüsü Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
2016 Yerli Modüler 350 Ton Kapasiteli Sondaj Kulesi Tasarımı ve İmalatı Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği 1007 Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu 15.06.2016  
2016 Yüksek Sıcaklığa Dirençli Kaplamaların Numerik Modellenmesi ve Simülasyonu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3501 Yrd. Doç. Dr.  Özgür Aslan    
2016 Hiperspektral Metalurjik Yüzey Analiz Sistemi Gelistirilmesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1005 Yrd. Doç. Dr. Göksel Durkaya    
2016 Gevrek sac metallerin ılık/sıcakşekillendirilmesine yönelik elektromanyetik şekillendirme sistemi tasarımı ve imalatı Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendsiliği  1005 Doç. Dr.  Elif Uray Aydın    
2016 Yeni Bor Ürünlerinin Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1003 Yrd. Doç. Dr. Göksel Durkaya    
2016 Prototip Sac Lamine Kalıp Teknolojileriinin Geliştirilmesi Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği 1505 Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu 01.01.2016 31.12.2017
2015 Multipl Skleroz Hastaları ile Bakım Verenlerin Psikolojik Belirti Düzeyleri, Sorun Alanları ve İhtiyaçları Açılarından Değerlendirilmesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 1002 Öğr. Gör. Dr. Dilek Demirtepe Saygılı 15.11.2015 15.08.2016
2015 Eşzamanlı Çevre Islahına ve Hidrojen Gazı Üretimine Yönelik Çok Fonksiyonlu Fotokatalitik Nanokompozit Malzemelerin Hazırlanması Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 3501 Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya 01.10.2015 01.10.2017
2015 Özgün HBO İçten Yanmalı Motor Geliştirilmesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 1003 Prof. Dr. Demir Bayka    
2015 Ayna Nöronların İrdelenmesi ve Robotik Ayna Terapisi Sisteminin Geliştirilmesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 1001 Yrd. Doç. Dr. Kutluk Bilge Arıkan 15.04.2015 15.10.2017
2015 Reformat Gazlar ile Çalışabilen Yüksek Sıcaklık Yakıt Hücresi ve Bileşenlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi ve Mikro Kojenerasyon Uygulamasının İncelenmesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 1001 Yrd. Doç. Dr. Yılser Devrim 15.04.2015 15.04.2018
2015 Anti-Bakteriyel Çekirdek-Kabuk Tipi Eşeksenli Elektroeğirilmiş Kompozit PCL/Kitosan Yara İyileşme Materyalleri Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2515 Doç. Dr. Hilal Türkoğlu Şaşmazel 01.02.2015 15.04.2018
2014 Sac Metallerin Sıcak ve Ilık Şekillendirilmesinin Modellenmesi Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği 2232 Yrd. Doç. Dr. Eren Billur 01.03.2014 01.03.2016
2014 Finansal Gelişme, Sermaye Birikimi, Verimlilik ve Büyüme: Türkiye Deneyimi İşletme Fakültesi İktisat 1001 Prof. Dr. Mustfa İsmihan 15.10.2014 15.10.2015
2014 Caesar Yarışmasına Katılan Kimlik Denetimini Sağlayan Algoritmaların Kriptanalizi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik 3501 Yrd. Doç. Dr. Fatih Sulak 01.10.2014 01.04.2017
2014 Girşimcinin Atılımı - Girişimcilik Sertifika Progranı İşletme Fakültesi Maliye 1601 Dr. Elif Kalaycı 01.02.2014 31.01.2017
2014 Türkiyenin Sağlık Politikasının Avrupalılaşması ve Yerel Aktörlerin Rolü İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler 3501 Yrd. Doç. Dr. Gözde Yılmaz 01.10.2014 01.10.2015
2014 Katiyonik Peptid Laktoferisin B İle Modifiye edilmiş Slikon Kauçuk Yüzeylerinin Biyofilm Oluşumu Açısından İncelenmesi Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği  1002 Yrd. Doç. Dr. Merih Şengönül 01.01.2014 01.01.2015
2014 Yüksek Alan İndirgemeli İleri Akıtma İşleminin Sınır Eleman Yöntemi, Çözüm Bölgesi Parçalanması ve Paralel Programlama İle Sayısal Modellenmesi Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği  1001 Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu 15.05.2014 15.05.2016
2014 Türkiye'de Emek Piyasasında İşgücü Geçişlerinin Analizi İşletme Fakültesi İktisat 1001 Yrd. Doç. Dr. Seyit Mümin Cilasun 15.03.2014 15.03.2015
2014 Lineer Olmayan Üçlü Schröndinger Denklemi İçin Yapı Koruyan Sayısal Yöntemler Fen Edebiyat Fakültesi Matematik 3001 Doç. Dr. Ayhan Aydın 01.06.2014 01.06.2016
2013 U-Profil Mekanik Kayma Bağlantısı Elemanları kullanılan Çelik-Beton Kısmi Kompozit Krilerin Davranışının izlenmesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 1002 Yrd. Doç. Dr. Eray Baran  01.03.2013 01.09.2013
2013 Gülderen Robot Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 1505 Prof. Dr. Abdülkadir Erden 01.07.2013 01.07.2015
2013 Benzotellurodiazol Esaslı Yeni Anorganik-Organik Melez Elekroaktif Monomerlerin Sentezi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya COST-2515 Doç. Dr. Atilla Cihaner 15.10.2013 15.10.2016
2013 Esnek Şekillendirme Yöntemleri İçin Yeni Benzetim Yaklaşımlarının Geliştirilmesi Ve Bu Sayede Yenilikçi Sac Şekillendirme Proseslerinin Geliştirilmesi Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği  3501 Yrd. Doç. Dr. Ömer Music 01.11.2013 01.05.2016
2013 Cerrahi Navigazsyon (CAN) Sistemi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1003 Yrd. Doç. Dr. Nergiz Ercil Çağıltay 15.11.2013 15.11.2016
2013 TCDD  İhtiyaç Mantarı Sertleştirilmiş Raylar  (R350HT) için Yerli Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Üretimi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1007 Yrd. Doç. Dr. Kazım tur 15.12.2013 15.12.2016
2013 Kristalli katıların malzeme nokta metodu ile çok ölçekli modellemesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2232 Yrd. Doç. Dr. Özgür Aslan 01.08.2013 01.07.2015
2012 Türkiye'de İdari Yargı Hakim ve Savcılarının Hukuk Kültürü Hukuk Fakültesi Hukuk 1001 Prof. Dr. Hüseyin Levent Köker 15.03.2012 15.03.2013
2012 Doğal Formdaki OmpG ile Genetik Mühendisliği Ürünü Mutantının FTIR Spektroskopisi ile Karşılaştırılması Mühendislik Fakültesi Fizik Grubu 1002 Dr. Filiz Korkmaz 01.04.2012 01.02.2013
2012 Karboran Esaslı Yeni Konjüge Polimerik Malzemelerin Sentezi ve Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 1001 Doç. Dr. Atilla Cihaner 15.04.2012 15.10.2014
2012 Yüksek Dayanımlı Çelik Mazlemelerde, Flanş Bölgesinin Isıtılarak Derin Çekme Sınır Oranının Geliştirilmesi ve Uygulanan Tutucu Kuvvet Etkisinin İncelenmesi Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği  2508 Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu 01.07.2012 01.07.2014
2012 Tabakalı, Hibrit PCL/Kitosan/PCL Biyomalzemlerin/Doku İskelelerinin Atmosferik Basınç Plazma Modifikasyonu ve İn Vitro Hücre Kültürü Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2515-COST Yrd. Doç. Dr. Hilal Türkoğlu Şaşmazel 01.08.2012 01.08.2014
2012 Endoskopik Cerrahisi Eğitim (ECE)’inde Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Ortamların Etkinliğinin Araştırılması Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1001 Yrd. Doç. Dr. Nergiz Ercil Çağıltay 01.11.2012 01.11.2015
2011 Önüretimli Beton Kolon Kiriş Bağlantıları İçin Yapısal Çelik elemanalrının Kullanıldığı Alternatif Bağlantıların Geliştirilmesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3501 Yrd. Doç. Dr. Eray Baran 15.04.2011 15.10.2012
2011 Yönlendirilemeyen Yüzeylerin Gönderim Sınıf Gruplarının Cebirsel Yapısı Fen Edebiyat Fakültesi Matematik 3501 Yrd. Doç. Dr. Ferihe Atalan Ozan 01.05.2011 01.05.2013
2011 Sac Metallerde Akma Yüzeyi Tespiti İçin Eş Zamanlı Sıcaklık ve Genşleme Ölçümüne Dayalı Yeni Bir Deneysel Yaklaşımın Geliştirilmesi Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği  1001 Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan 15.04.2011 15.10.2012
2010 Genç Mucitler Robot Geliştiriyor Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4004 Yrd. Doç. Dr. Erol Özçelik 01.06.2010  
2010 Türkiye Laterit Cevherlerinden Ferronikel Üretimi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1001 Yrd. Doç. Dr. Ender Keskinkılıç 15.02.2010 15.11.2011
2010 Örgüt ve Toplumsal Hareket Kuramları Açısından Türkiye’de Altın
Madenciliği Alanındaki Çatışmaların İncelenmesi
İşletme Fakültesi İşletme 1001 Yrd. Doç. Dr. Hayriye Özen 01.04.2010 01.07.2011
2010 Okzim Türevi Ligandlar İçeren Yeni Platin ( II) Komplekslerinin Sentezi, Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve Antioksidatif Antikanser Etkileri Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 2515-COST Doç. Dr. Şeniz Özalp Yaman 15.02.2010 15.06.2012
2010 Duygusal Olaylar Kendinden Önce Sunulan Nötr
Uyarıcıların Hatırlanmasını Neden Artırır? Bir Fonksiyonel Manyetik
Rezonans Görüntüleme Çalışması
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1001 Yrd. Doç. Dr. Erol Özçelik 01.04.2010 01.10.2011
2010 Biyobenzetim Tasaım Metodolojisinin, Tersine mühendsilik ile Biyobenzetim Robot Tasarımı, Denetimi ve Bilişsel Tanıma Üzerinde Geliştirilmesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 2528 Prof. Dr. Abdülkadir Erden 01.07.2010 01.07.2012
2010 Genç Mucitler Robot Geliştiriyor Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4004 Yrd. Doç. Dr. Erol Özçelik 01.07.2010 04.04.2011
2010 Terpiridin Ünitesi İçeren Yeni Bi Polimer Elektrokromun Sentezi ve Özelliklerinini Tanımlanması Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 1002 Dr. Seha Tirkeş 01.09.2010 01.09.2011
2010 Fotokatalitik ve Süreksi< Fiberler Güçlendirilmiş Dental Kompozitlerin Geliştirilmesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1001 Yrd. Doç. Dr. Jongee Park 15.09.2010 15.09.2012
2009 Ditiyenilpirol Düzeninde Azobenzen Birimleri İçeren Yeni Bir Bileişk Grubunun Tasarımı, Sentezi ve İşlenebilir İletken Polimerleri ile Beraber Elektrokimyasal ve Optiksel Özellikleri Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 1002 Yrd. Doç. Dr. Atilla Cihaner 01.03.2009 01.03.2010
2009 Donör-Akseptör Düzeninde Yeni Bir Bileşil Grubunun Tasarımı, Sentezi ve İletken Polimerlerinini Uygulama Alanları Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya  2515-COST Yrd. Doç. Dr. Atilla Cihaner 01.03.2009 01.03.2011
2009 Yumuşak ve Kıkırdak Doku Onarımı/Rekonstrüksiyonu için Gözenekli/Biyoaktif Silikon İmplantlarının/Protezlerinin Üretimi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1001 Yrd. Doç. Dr. Hilal Türkoğlu Şaşmazel 15.11.2009 15.11.2011
2008 Eğlenceli Bilim Merkezi Yaz Bilim Parkı 2008 Sivil Girişim ve Gönüllü Çalışmalar Koor. Sivil Girişim ve Gönüllü Çalışmalar Koor. 4004 Yrd. Doç. Dr. Hacer Erar 01.06.2008 01.09.2009
2007 Kimyasal Işıl-Işıma Özelliğine Sahip Heterosiklik Monomerlerin ve İletken Poilmerlerin Sentezlenmesi ve Uygulama Alanları Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 1001 Yrd. Doç. Dr. Atilla Cihaner 01.01.2007 01.01.2009
2007 Hermetik Olmayan Diskrit Schröndinger Denklemi için Özdeğer Problemleri ve Uygulamaları Fen Edebiyat Fakültesi Matematik 1001 Prof. Dr. Hüseyin Şirin Hüseyin 01.01.2007 01.01.2009
2006 Eğim Kırınımı ve Dışbükey Zarf Tekniğine Dayalı Radyo Yayılım Modeli Geliştirilmesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 3501 Yrd. Doç. Dr. Ali Kara 01.06.2006 01.12.2008
2006 PUSULAL: Görme Özürlüler İçin Alışveriş Merkezlerinde Yardım Pusulası Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 1001 Yrd. Doç. Dr. Ruşen Öktem 01.08.2006 01.08.2008

Son Güncellenme Tarihi : 01.02.2016